Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp phép quy hoạch gồm các loại văn bản sau:

§  Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

§  Sơ đồ vị trí địa điểm để nghị cấp giấy phép quy hoạch;

§  Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;

§  Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

§  Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đủ các nội dung trong hồ sơ nêu trên, chủ đầu tư gửi cơ quan có thẩm quyền  cấp giấy phép quy hoạch. Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy hoạch là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện. Việc xác định cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép phụ thuộc vào quy mô của dự án và ý nghĩa về chính trị, kinh tế – xã hội, văn hóa, lịch sử của thành phố.

 

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của đô thị, Quy định quản lý theo quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, đề xuất của chủ đầu tư, cơ quan quản lý quy hoạch các cấp có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch về nội dung giấy phép quy hoạch. Thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch các cấp.

Bước 4: Trả kết quả

Hết thời hạn xử lý hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền trả kết quả cho chủ đầu tư đã xin cấp phép. Nôi dụng giấy phép quy hoạch bao gồm các nội dung: chủ đầu tư; phạm vi, ranh giới, diện tích đất khu vực quy hoạch đô thị; các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về tầng cao xây dựng, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng đối với khu đất…

Cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đã dành cho đơn vị chúng tôi!

Mọi thắc mắc về dự án, xây dựng, thiết kế cũng như các dịch vụ, giá cả các sản phẩm tại Ngân Thông quý khách vui lòng liên hệ.